петак, 06. фебруар 2009.

GRUPA TAČ, Jagodina

Pesma i grupa iz vremena kada se Jagodina zvala Svetozarevo.
GRUPA TAČ, Jagodina
A strana:
1. Jagodinsko momče (S. Jelača - Tač - Z. Marković)
B strana:
1. Zabranjeni rok (S. Jelača - Tač - Z. Marković)
Izdavač - PGP RTB, Beograd - S 51 770
Godina izdavanja - 1977

Нема коментара: